Start-ups, SMEs och näringslivet gör skillnad. De bidrar till ekonomisk tillväxt och kan erbjuda lösningar på sociala och miljömässiga utmaningar över hela världen. För att göra detta behöver de dock kunna anpassa sig till en affärsmiljö som präglas av snabba förändringar.

I mer än 30 år har Technopolis Group arbetat med beslutsfattare och företag för att främja tillväxt. Vi förbättrar ständigt våra metoder för att hjälpa start-ups, SMEs och industrier med följande:

Vi hjälper beslutsfattare att sätta och implementera en agenda som främjar företagande. Vi hjälper dem att främja uppstart av företag och tillväxt; innovation i SMEs och upptagandet av teknologi; utvecklingen av innovationsekosystem och kluster. Vi utvärderar policies och program, samt underlättar lärande. Vi genomför även strategiska studier och genomförbarhetsstudier, främst genom att uppskatta effekten av EU:s regelverk för konkurrens inom den inre marknaden.

Vi arbetar med olika finansiella insitutioner och deras samarbetspartners. Våra insikter hjälper dem att bli bättre på att identifiera, förstå och analysera start-ups och SMEs finansieringsluckor på marknaden. Vi hjälper dem även att utforma nya finansiella instrument som har som syfte att stödja bolag.

Vi har vidare djupgående erfarenhet av att bistå innovationsekosystem som inkubatorer, kluster och branschorganisationer. Vi hjälper dem att växa genom färdplaner, företagsmodeller och internationella samarbetsstrategier. Vi hjälper dem även att skapa och utbyta plattformar mellan innovationsekosystem inom och utanför Europa.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter