Carrera 5 No. 71-45 Oficina 304
Bogotá
Colombia


E-post: info.co@technopolis-group.com

Latinamerika och Karibien är platsen där nya och spännande trender inom vetenskap, teknologi och innovation skapas. Länder i regionen har gjort signifikanta framsteg i att utveckla ramverk för att främja utvecklingen av nationella och lokala ekosystem för innovation. I några fall har regionen blivit en exportör av god praxis och framgångsrika policies för såväl utvecklade länder som utvecklingsländer.

På Technopolis Group är vi stolta över att vara innovativa tänkare. Vi leder utvecklingen av offentlig politik i LAC-regionen och bidrar till regionens positiva policytrend. Genom vårt nätverk av lokala och internationella konsulter erbjuder vi högkvalitativa tjänster inom evidensbaserad rådgivning till de beslutsfattare som vill utveckla och stärka STI-policies.

Vi är det enda konsultföretaget som erbjuder en bred variation av kompetenser och expertis till STI-beslutsfattare och utövare i LAC-regionen. Vi har arbetat med kunder från stora multilaterala organisationer som Inter-American Development Bank till nationella myndigheter som Fundación Chile, till lokala innovationsorganisationer som Escuela Politecnica del Litoral in Ecuador. Vi arbetar även för flera internationella välgörenhetsorganisationer i regionen varav Europeiska kommissionen, United Nations Educational, UNESCO och Department for International Development (DFID) i Storbritannien är några exempel.

Vårt kontor ligger i Bogotá, Colombia. Fred Maier leder aktiviteterna i Latinamerika och Karibien.


Momsregistreringsnummer: 900928373 0

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Colombias rapporter

Teamet