Starters, MKB’s en industrieën maken het verschil. Zij voeden economische groei en kunnen helpen de sociale en ecologische uitdagingen in de wereld aan te pakken. Om dit te kunnen doen, moeten zij echter gelijke tred houden met hun snel veranderende bedrijfsomgeving.

De Technopolis Group werkt al meer dan 30 jaar samen met beleidsmakers en bedrijfsorganisaties om groei te ondersteunen. We zijn voortdurend bezig met het verfijnen van onze aanpak om start-ups, MKB’s en industrieën te helpen bij het aanpakken van hun problemen:

Wij adviseren beleidsmakers bij het opstellen en uitvoeren van agenda’s die ondernemerschap ondersteunen. Wij helpen hen bij het bevorderen van start-ups en scale-ups, innovatie in het MKB en de invoering van nieuwe technologieën, en de ontwikkeling van innovatie-ecosystemen en -clusters. We evalueren beleid en programma’s en ondersteunen de uitwisseling van beleidservaringen. We voeren ook strategische en haalbaarheidsstudies uit, met name om het effect van regelgeving op het concurrentievermogen van de interne markt van de EU te beoordelen.

We werken samen met nationale investeringsbanken, ontwikkelingsfinancieringsinstellingen en hun sponsors. Onze inzichten stellen hen in staat om de lacunes in de markt voor start-up- en MKB-financiering beter te identificeren, te begrijpen en te analyseren. We helpen hen ook bij het ontwerpen van nieuwe financiële instrumenten ter ondersteuning van bedrijven, d.w.z. schuld-, aandelen- en quasi-aandeleninstrumenten.

Tot slot hebben we ruime ervaring met het ondersteunen van innovatie-ecosystemen zoals incubatoren, clusters en bedrijfsverenigingen. Door het definiëren van roadmaps en het ontwikkelen van slimme business modellen en internationale samenwerkingsstrategieën helpen we hen te floreren. We helpen ook bij het creëren van koppelingen met en uitwisselingsplatforms tussen innovatie-ecosystemen binnen Europa en over de continenten heen.

What's new?

All articles All news

Reports

All reports