Hälsa är nyckeln till välfärd och ekonomisk tillväxt. För att uppnå välfärd behöver beslutsfattare implementera effektivare medel som tillåter mer personlig, patientcentrerad och prisvärd vård.

Vi levererar evidens för att bistå beslutsfattare i alla delar av policycykeln samt till aktörer inom ekosystemet för hälsa. Vi kombinerar nya forskningsmetoder och djupgående tekniska kompetenser om transnationell forskning, hälsodata och teknologier, policies och praktik. Vi hjälper till att ta fram nya intiativ, följer deras aktiviter och utvärderar deras vetenskapliga-, ekonomiska- och samhälleliga effekter. Vi genomför även komparativ analys av hälsoforskning och innovationssystem, policies och strategier i flera länder och organisationer.

Vi utvärderar forskningsystemens utmaningar och bistår utformningen av forskningsprogram. Vi genomför även teoribaserade utvärderingar av socioekonomiska forskningseffekter.

Technopolis Group har lett studier på hur EU:s medlemsstater kan använda sin forsknings- och innovationsbas samt använda teknik och sociala innovationer för att leverera banbrytande lösningar för hälsosamt åldrande.

Forskningsfinansiärer och internationella utvecklingsmyndigheter förespråkar inkludering och samarbete mellan forskare i utvecklade länder och utvecklingsländer för att på sikt kunna uppnå en kapacitetsuppbyggnad. Vi arbetar främst med initiativ som finansierar forskning om fattigdomsrelaterade sjukdomar samt produktutvecklingssamarbeten, utvärderingar och teknisk support. Vi genomför även studier på hälsosysteminnovationer i resurssnåla miljöer.

Läkemedelsbranschen håller på att röra sig bort från så kallade ”blockbuster drugs” till mer personliga behandlingar. Dock sätter prissättning och återbetalningsmodeller käppar i hjulet för nya och effektivare mediciner. Vi uppskattar de ekonomiska resultaten och effekterna av EU:s regelverk och innovationsaktiviteter. Vi har till exempel studerat innovationer inom medicinframställning i EU:s medlemsstater såväl som effekterna av att implementera ”Access to Medicine Index” på läkemedelsföretag.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter