Vi lever i en global värld. Det som händer i ett land påverkar vad som händer i andra länder. Därför ser vi internationellt samarbete som nyckeln till forskning och innovation, samt ekonomisk och social utveckling. Om vi vill övervinna globala utmaningar som fattigdom, underutveckling och ojämlikhet behöver vi väl formulerade och genomtänkta angreppssätt, policies och program, och främst av allt – relationer mellan länder.

Vi har arbetat med beslutsfattare inom området för internationellt samarbete i mer än 15 år. Vi tror att vision kombinerat med evidensbaserade metoder är den bästa om inte enda vägen framåt.

Det är anledningen till att vi konstant arbetar för att förbättra våra metoder för att sätta en agenda som leder vägen till FNs globala mål:

Vi arbetar för multilaterala utvecklingsbanker, FN-organisationer, europeiska institutioner, bilaterala välgörenhetsorganisationer, nationella regeringar, högre utbildnings- och forskningsinstitutioner i Europa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Nordafrika samt Asien.

Vi har två regionala kontor i Bogotá (Colombia) och Abidjan (Elfenbenskusten) såväl som ett brett nätverk av konsulter och samarbetspartners över hela kontinenten.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter