Technopolitans are exceptional people with a passion for policy

Vi bryr oss
Våra projekt gör skillnad. Vi fokuserar på projekt som möter sociala och miljömässiga utmaningar. Vi är inte lobbyister och utgår alltid från självständig evidensbaserad forskning. Vi vill inte enbart ge de rätta svaren utan även ställa bättre frågor.

Vi sätter våra kunder i första rummet och värdesätter kvalitet för att klarlägga frågor som de anser viktiga.

Drivna entreprenörer
Vi vill att våra medarbetare ska växa inom Technopolis. Därför erbjuder vi möjligheter för våra medarbetare att utvecklas genom vår årliga konferens, Technodays, där inspirerande föreläsningar och workshops om det senaste inom policyutveckling hålls.

Technopolitans är visionärer som ges möjlighet att experimentera och vara innovativa. Deras passion för att lära sig och anta utmaningar främjas aktivt av Technopolis. Vi ser till att ta till vara på deras nytänkande för att utveckla vårt företag.

There’s quite a few of us now, but Technopolitans are still a close-knit group. We’re people from different places, who have experience in very different fields. Still, we are united by our shared drive, dedication and open-mindedness.
That’s what I love about Technopolis. I work with colleagues from all over the world, with PhDs in fields as varied as biochemistry and gender studies, on a common policy assignment in a little European region or in a big country on another continent.

Morgane Veillet Lavallée, Consultant at Technopolis Group Paris

Det är personligt
Det är våra medarbetare som gör skillnad. Vi är ett företag som värnar om våra medarbetares individualitet och välkomnar debatt och skiftande perspektiv. Trots att vårt arbete kräver en hög grad av autonomi och självständighet är vi lagspelare som värnar om andras åsikter.

Mer information