Övergången mot en grön ekonomi bidrar till att övervinna några av samhällets största utmaningar. Den förbättrar människors välfärd och social jämlikhet samtidigt som miljörisker och resursbrist minskar. Det är tydligt varför en grönare ekonomi har blivit en strategisk prioritet både nationellt och internationellt.

Technopolis Group har arbetat med beslutsfattare för att främja en grön ekonomi i mer än 10 år. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra metoder för att hjälpa regeringar, start-ups, SMEs och industrier att tackla utmaningar relaterade till:

Vi tillhandahåller flera tjänster till lokala, nationella och internationella kunder inom flera områden:

Vi arbetar med Europeiska kommissionen (DG Environment, DG GROW, DG Research and Innovation, DG Energy, DG Justice, ESAME med flera), Europaparlamentet, ESPON, Donor Committee on Enterprise Development, OECD, FN-organisationer, multilaterala utvecklingsbanker samt flera nationella och regionala myndigheter, kluster och branschorganisationer i och utanför Europa.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter