Beslutsfattare och organisationer verkar i föränderliga institutionella, samhälleliga, ekonomiska och tekniska sammanhang. De känner alltmer press på att utnyttja sin budget på bästa möjliga sätt. Att göra detta kräver att de konstant definierar och anpassar sina prioriteringar och sin dagordning.

I tre decennier har vi stöttat beslutsfattare och organisationer på olika nivåer när det gäller att utarbeta smarta strategier och agendor. Vår expertis hjälper dem att prioritera sina insatser och investeringar och gör det möjligt för dem att utarbeta politiska agendor, strategidokument, handlingsplaner och program som tillgodoser behoven hos målgrupper och medborgare. Som en del av vårt strategiska stöd ger vi också råd om ledning och organisatoriska förändringar, samt utför genomförbarhetsstudier av politiska instrument och organisationer.

Vi är särskilt aktiva inom forskning och innovation, entreprenörskap, SMEs och industri, grön ekonomi, samt regional utveckling och sammanhållning. Vi erbjuder objektiv rådgivning som stöds av bland annat följande metoder:

Vi ger strategisk rådgivning till regeringar, EU-institutioner, regioner och städer, forsknings- och innovationsinstitutioner, universitet och näringslivsorganisationer samt klusterorganisationer i Europa och hela världen.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter