Rudolfsplatz 12/11
A-1010, Vienna
Austria

Telefonnummer: +43 1 5039592
E-post: info.at@technopolis-group.com

Sedan vi öppnade kontoret i Wien år 2000 har vårt team utvecklat djupgående kunskaper inom utvärdering, policydesign och strategiutveckling. Vi arbetar nära nationella, internationella och regionala organisationer inom vetenskap, teknologi och innovation. Under de senaste åren har vårt arbete i hög grad utgått från den institutionella kontexten.

Merparten av vårt arbete fokuserar på högre utbildning och forskning. Vi specialiserar oss inom områden som forskningskarriärer, jämställdhetspolitik samt finansiering av högre utbildning. Med vår etablerade expertis och processrelaterade kunskaper stödjer vi ledning och strategiutveckling hos forskningsorganisationer. Vi har bland annat utvärderat det prestationsbaserade forskningsfinansieringsystemet i Tjeckien samt majoriteten av finansieringsprogrammen hos den tyska Alexander von Humboldt-stiftelsen.

Vi utför även policystudier och utvärderingar inom området för immaterialrättigheter och standarder (IPS) för kunder som Europeiska patentbyrån, World Intellectual Property Organization, Europeiska kommissionen samt Europaparlamentet. Som ett exempel har vårt team utvärderat IPR-strategin för Knowledge and Innovation Communities (KICs) för Europeiska kommissionen.

Vi erbjuder slutligen expertis inom kvalitativa metoder, datahantering och analys. Under de senaste åren har vi utvecklat kompetenser inom analys av big data och öppna informationskällor från offentlig sektor. Vi bygger även skräddarsydda kommunikationslösningar och visualiserar komplexa dataset.

Katharina Warta är verkställande direktör för det österrikiska kontoret.


Momsregistreringsnummer: ATU48388007

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Österrike s rapporter

Teamet