Immaterialrätt & standarder har i många industrier blivit en viktig byggsten för innovationer. Europeiska Patentbyrån (EPO) och United States Patent and Trademark Office (USPTO) ser att allt fler patent registreras som IM och standarder blir vanligare i fler industrier.

Det är anledningen till att Technopolis har etablerat ett team med över 20 års expertis inom området. Vi kan erbjuda expertis på formella patentskydd som patent, copyrights, designs och varumärken såväl som informella skyddsmekaniskmer, som handelshemligheter och defensiv publicering.

Vårt IPS team verkar i gränslandet mellan innovationspolicy, IPR och policystandarder. Vi tillhandahåller självständiga, evidensbaserade insikter och rådgivning för att stödja beslutsfattare genom att:

Vi kan även leverera insikter på industrispecifika IP-frågor inom bland annat life science, grön teknik eller ICT. Vi använder oss av vårt nätverk av kontakter på juristbyråer för att komplettera våra aktiviter när nödvändigt.

Vi stödjer kunder i höginkomstländer såväl som utvecklingsländer genom att analysera IP-frågor, ta fram IP-strategier och stödja kapacitetsuppbyggnad. Vi arbetar för internationella organisationer som World Intellectual Property Organization (WIPO), Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EPO eller multilaterala utvecklingsbanker, såväl som en rad nationella IP-kontor, välgörenhetsorganisationer eller myndigheter, organisationer som utvecklar standarder (till exempel CEN eller DIN), samt individuella forskningsorganisationer.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter