Avenue de Broqueville, 12
B-1150 Brussels
Belgium

Telefonnummer: +32 2 737 74 40
E-post: info.be@technopolis-group.com

År 2019 fyllde kontoret i Belgien 15 år. Sedan 2004 då kontoret grundades med två anställda har det inte bara välkomnat fler medarbetare utan även större projekt inom flera områden.

Det belgiska teamet är välkänt för deras kompetenser inom utvärdering och konsekvensanalys samt erfarenheter av att utforma och leverera internationella komplexa studier om policypåverkan på företag och miljö, lagstiftning samt forsknings- och teknikorganisationer. Vi är experter på komparativ policyforskning, policydesign, utvärderings- och uppföljningstjänster till europeiska institutioner samt regionala, nationella och internationella organisationer.

Vårt internationella team av motiverade, kreativa och kunniga konsulter tillhandahåller en rad mängd av tjänster. Vår personal har djupgående erfarenheter av att utforma och hantera plattformar online. Vi är även experter på att leverera och utvärdera kommunikationsstrategier inom främst innovation och miljö. Vi tillhandahåller operativ rådgivning och träning för programdesign samt tekniska assistans, och utför även analys samt utvecklar interregionala forsknings- och innovationssamarbeten.

Våra konsulter i Bryssel är ledande inom områden såsom:

  • Regional och nationell innovationspolitik
  • Forskningspolitik
  • Miljöförändringar, eco-innovation och hållbar utveckling
  • Utvärdering
  • Entreprenörskap, SMEs samt modernisering av industri och digitalisering
  • Kluster- och företagsanalys

Medan det mesta av vårt arbete utförs åt europeiska kunder utför vi även utvärderingsstudier åt föreningar.

Agis Evrigenis är verkställande direktör för teamet i Bryssel med stöd av Viola Peter, Béa Mahieu, Nikos Maroulis Kincsö Izsak, Paresa Markianidou och Luigi Lo Piparo.


Momsregistreringsnummer: BE 0866397763

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Belgien – policy consulting s rapporter

Teamet