Innovation är en av Technopolis Groups grundläggande principer. Vi har alltid strävat efter att vara ledande i att tillhandahålla strategiska och objektiva råd till beslutsfattare. I och med ökningen av information genom big data och öppen information från den offentliga sektorn, har dataanalys blivit avgörande för evidensbaserad politik. Därför har vi utvecklat en bred portfölj av datatjänster.

Valet av datakälla kan visa sig vara avgörande för ditt beslutsfattande. Användbar data går idag att hitta i bland annat regional och nationell statistik, dataset som byggts upp av program och finanseringsströmmar samt handels- och patendata.

Även om dessa uppgifter blir allt mer tillgängliga är det sällan enkelt att nyttja dem. Viss data finns att hämta i lättillgängliga format, men många andra är en del av äldre system som har blivit svåra att bearbeta. Andra kan fortfarande bara hittas i ostrukturerad form. Våra experter vet hur sådana datamängder ska hanteras.

Vi hjälper dig att förstå och bearbeta rätt data för att besvara dina frågor. Vi använder en mängd olika tekniker för att kategorisera, kombinera och analysera ny och äldre data. Vi utvecklar även verktyg för att kommunicera och visualisera våra resultat. Några av de metoder vi förlitar oss på är:

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter