Perioden sedan mitten av 1900-talet har präglats av en lång period av stark ekonomisk tillväxt, mycket tack vare framsteg inom forskning och innovation. Dock har global uppvärmning, miljöförstörelse och påverkan på ekosystem gjort att vi börjat ifrågasätta värdet av obegränsad tillväxt. Optimismen för vetenskapliga och teknologiska lösningar på problemen dalar, och forskare samt experter ifrågasätts i större utsträckning än tidigare i delar av samhället. Som svar på förtroendekrisen har politiska aktörer förnyat fokus på forskning och innovation utifrån ”samhälleliga utmaningar” och FNs globala mål. Det innefattar bland annat att försöka ändra komplexa ”socio-tekniska system”, som till exempel produktion och distribution av elektricitet, ny utmaningsbaserad policy och andra komplexa innovationsprogram.

På grund av detta håller forskning- och innovationspolitiken på att träda in i ett nytt paradigm. Den nya typen av program är ofta stora och har en lång levnadstid vilket ställer krav på internationell samordning, ett mer allomfattande offentligt engagemang samt ett större deltagande av berörda aktörer. Många av dessa har traditionellt sett inte varit en del av forskning- och innovationspolitiken.

Den nya typen av program har genererat nya arbetssätt:

Technopolis Group har verkat i centrum av forsknings- och innovationspolitiken i över 30 år. Vi bistår beslutsfattare och organisationer inom forskning och innovation med strategisk rådgivning, strategiska studier och rapporter, prognoser och utvärderingar, särskilt inom:

Vi har särskilt djupgående kunskaper vad gäller teknologier och marknader inom: