Fullt blås i dragskåpen – så tycker företagen om Sverige som forskningsnation

Publiceringsdatum: 30 november 2021 | Språk: SV

Faugert och Co Utvärdering AB har, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, genomfört en intervjustudie i vilken 40 FoU-chefer fått ge sina synpunkter på vilka faktorer som påverkar deras förutsättningar att öka FoU-investeringarna i Sverige. De företag som omfattats av undersökningen täcker drygt 65 procent av all FoU-personal i svenska företag. Undersökningen visar att ett politiskt mål om att forskningsinvesteringarna i Sverige ska öka med minst en procent av BNP, där näringslivet står för den största delen, har ett mycket starkt stöd. Åtta av tio företag är mycket positiva. Ett ambitiöst politiskt mål skickar ett viktigt signalvärde som direkt påverkar företagens investeringsvilja. Här kan Sverige lära av andra länder med betydligt ambitiösare målsättningar för forskningspolitiken. Undersökningen visar vidare att det finns ett gap mellan den högre utbildningen och forskningen på svenska lärosäten å ena sidan och näringslivets behov å andra sidan. Fyra av tio företag anser att den högre utbildningen och forskningen på svenska universitet och högskolor inte är relevant för deras företag. En dryg tredjedel av företagen anser att lärosätenas förmåga att ställa om mot nya, för företagen ofta centrala områden, är dålig eller mycket dålig.