Regionala och lokala myndigheter spelar en central roll för att uppnå en smartare och grönare ekonomi. Regioner och städer är bäst lämpade att fostra lokala innovationsekosystem och kan tillhandahålla testbäddar för digitala och ”clean technologies” med stöd av EU:s sammanhållningspolitik. Som aktörer kan de sammankoppla hållbar och smart tillväxt för att främja socio-ekonomisk utveckling och skapa jobb genom forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering samt nya lösningar för motverka sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Regioner och kommuner kan därför vara nyckelaktörer i skiftet mot en mer resurseffektiv och koldioxidsnål framtid.

Technopolis Group har arbetat med regioner och städer i mer än 30 år. Vårt arbete hjälper dem att lösa komplexa innovationsutmaningar vilket kräver ett holistiskt angreppssätt och långsiktigt perspektiv genom hela policycykeln.