230 anställda

33 språk

36 PhDs

Kundorienterade lösningar
Technopolis Group startade som ett konsultföretag för utvärdering av forskning, teknologi och innovation. Även om utvärdering fortfarande utgör kärnan i vårt företag har vi över åren byggt upp kunskap för att bistå beslutsfattande inom en rad olika ämnen. Våra konsulter tillhandahåller strategier och prognoser, network management samt stödjer projektledningar i även de mest komplexa projekt. Vi har kunskap om en mängd olika kvantitativa metoder och levererar avancerade dataanalyser som ligger före utvecklingen. Vi utvärderar effekter av policies och kommunicerar dessa till experter och allmänheten.

Självständig expertis
Vi vill att vårt arbete ska göra skillnad. Därför har vi utvecklat expertis till beslutsfattare som vill möta samhälleliga och miljömässiga utmaningar. Vi stödjer beslutsfattare som vill uppnå ekonomisk tillväxt genom högre utbildning, forskning och innovation, intitativ för en grön ekonomi eller entreprenörskap, SMEs och industristöd. Med vår expertis inom digital transformation, hälsa och life science samt immaterialrättigheter och standarder eftersträvar vi att leda utvecklingen. Vi är övertygade om att även en globaliserad värld är beroende av stabila lokala institutioner och policies. Därför är våra konsulter experter på både internationellt samarbete och regional utveckling och sammanhållning. Vi är stolta över att leverera självständig evidensbaserade insikter och värdesätter transperens i våra projekt.

Aktiva i hela världen, på alla nivåer
I tre decennier har Technopolis Group utvecklats från litet start-up till att bli ett ledande konsultföretag med kontor i tio länder. Vi har växt bortom våra europeiska rötter och utvecklat en unik förståelse för Latinamerika och Karibien samt Afrika. Vi har även framgångsrikt genomfört projekt i Asien, Mellanöstern och Nordafrika.

Vi arbetar med beslutsfattare på alla nivåer och inom en rad olika områden från internationella institutioner som Europeiska kommissionen, OECD och multilaterala utvecklingsbanker, till lokala och regionala myndigheter. Våra kunder inkluderar universitet och forskningsinstitut, nätverksorganisationer som branschorganisationer, inkubatorer och kluster, samt regeringar.

Personalägt
Under tiden som vi har växt har vi fortsatt vara ett personalägt företag. Alla våra aktieägare arbetar inom företaget. Denna ägarstruktur har gett oss en stabil grund för att expandera våra tjänster till beslutsfattare över hela världen.