Att aktivera målgruppen för vetenskaps-, teknik- och innovationspolitik genom formella eller informella nätverk och samhällen har blivit allt viktigare för beslutsfattare. Därför ger Technopolis Group stöd för att bygga upp och förvalta nätverk för intresseorganisationer och samhällen inom våra tematiska områden. Vi stödjer våra kunder i att bygga och hantera nätverk och samhällen samt övervaka och bedöma deras effekter.

Vi skiljer oss från andra företag genom att ha en djup förståelse för underliggande politiska frågor och antar alltid en effektcentrerad strategi för att bygga och förvalta nätverk. Vi anser att det är viktigt att utforma strategier som riktar sig till rätt intressenter. Vår europeiska och internationella räckvidd gör det också möjligt för oss att engagera intressenter från olika tematiska och geografiska sammanhang. Vi vill skapa en arena för målgrupper att uppnå politiska mål genom samverkan och samarbete. I slutändan bidrar detta till att främja god praxis, normer och standarder.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att stödja våra kunder i:

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter