Byggnad XL, Plateau
Abidjan
ElfenbenskustenAfrika är en av de mest dynamiska kontinenterna gällande ekonomisk tillväxt. Länder som Rwanda, Senegal eller Ghana har nyligen tagit flera viktiga steg mot att främja forskning och innovation som drivkrafter för hållbar utveckling. Trots det brottas kontinenten med underutveckling, fattigdom och ojämlikhet. Dessa problem kan lösas med politik, program och internationella samarbeten.

Technopolis Group har varit aktivt på den afrikanska kontintenten i mer än 15 år. Vi arbetar för den Afrikanska utvecklingsbanken, Världsbanken, FN-organisationer, europeiska institutioner, bilaterala välgörenhetsorganisationer, afrikanska regeringar, samt högre utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Vårt arbete har bidragit till att implementera politik som uppmuntrar till forskning och innovation, ekonomisk och social utveckling. Vi tror att en vision med evidensbaserade ansatser är den enda vägen framåt. Därför hjälper vi till att sätta agendan mot de globala målen.

Vi har regionala kontor i Abidjan (Elfenbenskusten), konsulter i Yaoundé (Kamerun), Kairo (Egypten) och ett brett nätverk av samarbetspartners över kontintenten. Francie Sadeski är biträdande direktör med ansvar för vår verksamhet i Afrika.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Elfenbenskustens rapporter

Teamet