Många av våra projekt kräver specifik kunskap. Våra konsulter har en djup förståelse av många områden och tekniker, men i en del projekt samarbetar vi med andra företag, partners och frilansande experter från hela Europa och tillväxtmarknader. Vi värderar dessa samarbeten och strävar alltid efter att bygga ett nätverk av experter vilka vi kan samarbeta med.

Är du passionerad av policy eller beslutsfattande? Sätter du evidens och transperens i första rummet? Har du relevant erfarenhet inom något av följande områden?

I sådana fall ska du skicka ditt CV och/eller företagsprofil till collaboration@technopolis-group.com och tydligt beskriva vilket policyområde som är av intresse för dig.