Technopolis Group har både lång erfarenhet och en fysisk närvaro i Baltikum. Vi har utvärderat forskning, utbildning och innovation och implementerat specifik policy i regionen. Vi samarbetar regelbundet med offentliga aktörer, baltiska såväl som nordiska, som verkar i de baltiska länderna.

Vi genomför uppdrag åt offentlig sektor inom områdena forskning och utveckling, högre utbildning, innovation och entreprenörskap. Vi har beprövad erfarenhet av:

Nyligen har vi utvecklat expertis inom regional policy, hälsopolitik och den digitala ekonomin. Vi fokuserar på komparativ analys och internationell benchmarking såväl som strategi- och programdesign samt utveckling. Vi tar även en aktiv roll i de regionala utvärderingarna av EU:s sammanhållningspolitik.

Våra medarbetare har professionell erfarenhet av att arbeta på flera språk såsom estniska, litauiska, lettiska, engelska, finska, tyska och ryska.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Teamet