För att utveckla och implementera nya och effektiva strategier, måste man använda tidigare strategiska erfarenheter samt vara mottaglig för feedback. Ofta kräver det aktivt samarbete med olika intressenter i olika skeden och under komplexa samordningsstrukturer. Det är där vi kommer in. Vi stödjer beslutsfattare och organisationer inom forskning och innovation i genomförandet och övervakningen av policy och strategier, underlättar policylärande samt hanterar komplexa projekt.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för stora eller komplexa nationella och europeiska projekt:

För att utforma och genomföra stora och komplexa projekt bygger våra metoder på årtionden av erfarenhet. Vi kan utnyttja befintlig expertis i alla EU:s medlemsstater för att ge en grundläggande förståelse för EU:s politik. Vi är också experter på projektledning och intressentengagemang. Vi använder precisa metoder för att öka engagemanget och underlätta policykartläggning och övervakning. Vi har också stor erfarenhet av att inrätta digitala plattformar för kunskapsutbyte.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter