Technopolis Group har en imponerande meritlista av utvärdering- och konsekvensbedömningar. Våra kunder, varav EU-institutioner, regionala och nationella beslutsfattare, internationella institutioner och donatorer är några av dem, har under de senaste 30 åren förlitat sig på våra högkvalitativa utvärderingar och konsekvensanalyser, särskilt inom vetenskapsområdet och innovationspolitik. 

Vi har därför kompetens inom ett brett spektrum av utvärderingsaktiviteter genom hela policycyklen.

På basis av utvärderingsresultaten förelsår vi förändringar av program, policy och organisationer. Vi hjälper till att bygga och inrätta bredare uppföljnings- och utvärderingsramar och definierar de lämpligaste indikatorerna. Vi delar också vår erfarenhet genom att tillhandahålla upplärning av utvärdering till beslutsfattare och praktiker.

Alla insatser har unika egenskaper. Därför tror vi inte på färdigförpackade lösningar, utan istället utvecklar vi skräddarsydda metoder för att matcha de specifika behov som våra beställare har. Vi tillhandahåller evidensbaserade resultat och rekommendationer för att hjälpa beslutsfattare att fatta välgrundade beslut i frågor som är viktiga. De metoder vi använder är:

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter