Framtiden är digital. Organisationer som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga måste följa med i utvecklingen och i många fall vara ledande vad gäller artificiell intelligens och big data. Digitala teknologier måste anammas och transformeras till innovativa produkter och tjänster inom alla sektorer.

Technopolis Group strävar efter att ligga i framkant av den digitala transformationen. Våra konsulter ger stöd till beslutsfattare i alla delar av processen med att möta industriella, ekonomiska och samhälleliga utmaningar som följer av den digitala transformationen, och att utnyttja de möjligheter som teknologin ger.

Vi anpassar och finkalibrerar ständigt våra tillvägagångssätt för att hjälpa våra kunder att möta frågor relaterade till:

Som pålitlig utvärderare av forsknings-, innovations- och industriell policy levererar vi evidensbaserade underlag och data till beslutsfattare och näringsliv. Vi bistår med att sätta upp nya initiativ, följa upp aktiviteter och utvärdera deras vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga effekter.

Vi erbjuder en rad tjänster inom olika områden:

Våra kunder inkluderar Europeiska kommissionen (DG CNECT, DG GROW, DG RTD, DG EAC, JRC, EASME), ESPON, Eurofound, OECD, multilaterala utvecklingsbanker, samt ett antal nationella och regionala myndigheter, kluster, näringslivsorganisationer, med flera.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter