Framtiden är digital. Organisationer som fortsatt vill vara konkurrenskraftiga har inte råd att vara bekväma. De måste leda utveckligen inom artificiell intelligens, robotik och big data. Avancerad teknik måste fångas upp och omvandlas till innovativa produkter och tjänster i alla industrier.

Technopolis sträva efter att leda utveckligen för digital transformation. Våra konsulter med digital expertis stödjer beslutsfattare på nationell, regional och europeisk nivå för att möta de industriella utmaningar som går hand i hand med digital transformation.

Som kompetenta utvärderare av industri-, forsknings- samt innovationspolitik levererar vi underlag för att bistå beslutsfattare och näringsliv:

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter