Högre utbildning spelar en nyckelroll inom forskning, innovation, anställningsbarhet och entreprenörskap. Dock står detta område under hög press att anpassa sig i ljuset av en snabbt skiftande global ekonomi, rådande samhällsutmaningar och tekniktrender.

Som ett resultat behöver sektorn för högre utbildning göra stora förändringar. Sektorn expanderar och ett ökat antal offentliga och privata institutioner välkomnar ett växande antal studenter. Både tillgången till högre utbildning och variationen av kurser är på uppgång. Under tiden har marknaden för högre utbildning blivit alltmer globaliserad och genomgår dessutom en digital transformation. Utöver detta fokuserar högre utbildning i högre utsträckning på anställningsbarhet och entreprenöriell kunskapsutveckling genom nya metoder för lärande.

Technopolis har arbetat inom området högre utbildning i mer än 15 år. Vi har ett team av internationella och nationella experter inom högre utbildning på alla våra kontor. Vi har studerat förändringar i systemet, undersökt hur företag kan arbeta mer effektivt med institutioner inom högre utbildning, samt utvärderat program och projekt som har till syfte att utveckla individuella kompetenser och kunskaper. Vi har särskild kunskap om organisatoriska förändringar inom utbildningsinstitutioner.

Vi erbjuder expertis inom följande områden:

Vi har erfarenhet av att arbeta med utmaningar nära sammankopplat med högre utbildning. Många av våra konsulter är experter på frågor gällande forsknings- och innovationspolitik, forskningsledarskap, forskarutbildning, finansieringssystem och den akademiska karriärbanan. Vi förstår innovation från ett universitets- och forskningsperspektiv såväl som från företags- och externa aktörers perspektiv.

Technopolis arbetar med kunder över hela värden och genomför stora studier och utvärderingar för att stödja förändringsprocesser. Våra kunder är nationella och internationella organisationer som EU- kommissionen, internationella välgörenhetsorganisationer, OECD, nationella regeringar, individuella universitet och andra organisationer.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter