Våra kunder står inför komplexa utmaningar. De vill skapa långvariga effekter när det gäller att förändra institutionella, samhälleliga, ekonomiska och tekniska sammanhang som ofta involverar många delar av offentlig sektor och andra intressenter. För att fatta välgrundade beslut behöver de den allra senaste kunskapen och en bra förståelse av samtida och framtida utmaningar.

Technopolis Group kombinerar toppmoderna samhällsvetenskapliga metoder med internationell expertis inom flera kärnområden. Vi genomför strategiska studier och prognoser inom ett flertal områden som rör forskning och innovation; entreprenörskap, SMEs och industri; digital transformation; regional utveckling och sammanhållning, högre utbildning och kompetens; grön ekonomi; samt hälsa och life science.

Vi erbjuder objektiv rådgivning som stöds av olika metoder:

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter

Rapporter

Alla rapporter