Grön ekonomi

Technopolis Group är ledande när det gäller att hjälpa beslutsfattare att träffa ekonomiska, sociala och miljömässiga vägval. Vi specialiserar oss på att integrera miljöpåverkan och hållbarhetsfrågor med forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik, men även med en bredare ekonomisk utvecklingspolitik på europeisk, nationell och regional nivå. Våra konsulter är erkända experter inom forskning med inriktning på miljöinnovation och resurseffektivitet. Vår unika kompetens gör det möjligt för oss att omsätta ambitiösa politiska mål och forskning till handfasta råd för beslutsfattare.

Under de senaste tio åren har Technopolis Group framgångsrikt lett flera olika uppdrag:

  • Jämförande studier på nationell och EU-nivå avseende miljöinnovation och marknadstrender
  • Insamling och analys av indikatorer för miljöinnovation och hållbarhet på uppdrag av EU och andra internationella organisationer
  • Utvärderingar och effektanalyser med fokus på miljöinnovation och miljöpåverkan av politiska åtgärder
  • Djupgående fallstudier av miljötekniska lösningar och instrument i OECD-länderna
  • Studier av nya gröna företagsmodeller och värdekedjor som är relevanta för övergången mot en resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp, exempelvis genom konsekvensanalyser av nya trender

 

 

Cooperation fostering industrial symbiosis: market potential, good practice and policy actions

Industrial symbiosis (IS) is a systems approach to a more sustainable and integrated industrial system, which identifies business opportunities that leverage underutilised resources (such as materials, energy, water, capacity, expertise, assets etc.) (Lombardi & Laybourn, 2012). IS involves organisations operating in different sectors of activity that engage in mutually beneficial  transactions to reuse waste and…

Visa rapport

Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy in the EU

The study measured the current level of development of the collaborative economy of the EU-28 across the transport, accommodation, finance and online skills sectors. The size of the collaborative economy relative to the total EU economy was estimated to be EUR 26.5 billion (0.17% of EU-28 GDP in 2016). Similarly, it is estimated that about 394,000 persons are employed…

Visa rapport

What public policies to promote economies of raw materials?

A benchmark for material efficiency policies implemented in eight countries and transposition study in France. Download the executive summary in English.

Visa rapport

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori