De transitie naar een inclusieve groene economie helpt bij het aanpakken van een aantal van de meest kritieke uitdagingen van onze samenleving. Het bevordert welzijn en sociale gelijkheid en vermindert milieurisico’s en grondstoffenschaarste. Het is dan ook duidelijk waarom het vergroenen van de economie een strategische prioriteit is geworden op nationaal en internationaal niveau.

Technopolis Group werkt al meer dan 10 jaar samen met beleidsmakers om een dergelijke inclusieve groene economie te bevorderen. We zijn voortdurend bezig met het verfijnen van onze aanpak om overheden, startende bedrijven, het MKB en de industrie te helpen bij het aanpakken van problemen die hiermee verband houden:

We leveren verschillende diensten aan lokale, nationale en internationale klanten in verschillende domeinen:

We werken samen met de Europese Commissie (DG Milieu, DG GROW, DG Onderzoek en Innovatie, DG Energie, DG Justitie, EASME…), het Europees Parlement, ESPON, het Donorcomité voor bedrijfsontwikkeling, de OESO, VN-organisaties, multilaterale ontwikkelingsbanken en een aantal nationale en regionale overheden en agentschappen, clusters en bedrijfsverenigingen in Europa en daarbuiten.

What's new?

All articles All news

Reports

All reports