Het hoger onderwijs speelt een sleutelrol in onderzoek, innovatie, employability en ondernemerschap. Om deze rol effectief op te pakken moet het hoger onderwijs gelijke tred houden met de snelle tempo veranderingen in de wereldeconomie, de aanpak van maatschappelijke uitdagingen en de trends in de technologie. Het hoger onderwijs heeft nog nooit eerder zo onder druk gestaan om zichzelf opnieuw uit te vinden en te veranderen.

Als reactie daarop ondergaat het hoger onderwijs grote veranderingen. De sector breidt zich aanzienlijk uit, met een toenemend aantal publieke en private instellingen die een groeiend aantal studenten verwelkomen. Zowel de toegang tot het hoger onderwijs als de diversiteit aan opleidingen neemt toe. Tegelijkertijd is de markt voor hoger onderwijs geglobaliseerd en ondergaat hij een digitale transformatie. Ten slotte legt het hoger onderwijs een veel sterkere nadruk op de inzetbaarheid en de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden door middel van nieuwe onderwijs- en leermethoden.

Technopolis werkt al meer dan 15 jaar op het gebied van hoger onderwijs. We hebben een toegewijde Higher Education Group, die de nationale en internationale expertise uit al onze kantoren samenbrengt. We hebben systeemveranderingen bestudeerd, onderzocht hoe bedrijven effectiever kunnen samenwerken met instellingen voor hoger onderwijs en programma’s en projecten ter verbetering van individuele vaardigheden en competenties geëvalueerd.

We bieden onze deskundigheid aan op de volgende gebieden:

We hebben ook ervaring met aanpalende vraagstukken van hoger onderwijs. Veel van onze consultants zijn experts op het gebied van onderzoeks- en innovatiebeleid, onderzoeksleiderschap, doctoraatsopleidingen, financieringssystemen en academische loopbaanvraagstukken. We begrijpen innovatie zowel vanuit het perspectief van de universiteit en het onderzoek, als vanuit het zakelijke en externe perspectief.

Technopolis werkt voor klanten over de hele wereld en voert grote studies en evaluaties uit om veranderingsprocessen te ondersteunen. Tot onze klanten behoren nationale en internationale organisaties zoals de Europese Commissie, internationale hulporganisaties, de OESO, nationale overheden, individuele universiteiten en andere organisaties.

What's new?

All articles All news

Reports

All reports