Beleidsmakers en organisaties opereren in een veranderende institutionele, maatschappelijke, economische en technologische context. In toenemende mate staan zij onder druk om optimaal gebruik te maken van het beschikbare budget. Dit vereist dat zij hun prioriteiten en agenda duidelijk definiëren en continue aanpassen.

Al drie decennia ondersteunen wij beleidsmakers en organisaties op verschillende niveaus bij het ontwikkelen van slim beleid en bijbehorende agenda’s. Onze expertise helpt hen interventies en investeringen te prioriteren en biedt hen de mogelijkheid om beleidsagenda’s, strategiedocumenten, actieplannen en programma’s op te stellen die passen bij de behoeften van doelgroepen en burgers. Als onderdeel van onze strategische ondersteuning adviseren wij ook over governance en organisatievraagstukken en doen haalbaarheidsonderzoeken voor beleidsinstrumenten en organisaties.

Wij zijn bijzonder actief in de thema’s onderzoek & innovatie, ondernemerschap, MKB en industrie, groene economie, en regionale ontwikkeling en cohesie. Wij bieden objectief advies op basis van diverse methoden:

Wij adviseren overheden, Europese instellingen, regio’s en steden, kennisinstellingen, universiteiten, bedrijfskoepels en clusterorganisaties in Europa en de rest van de wereld.

What's new?

All articles All news

Reports

All reports