Sinds het midden van de vorige eeuw maken we een periode van sterke economische groei door, grotendeels gebaseerd op onderzoek en innovatie. Door crises zoals de opwarming van de aarde, milieuvervuiling en het verlies aan biodiversiteit zetten we steeds meer vraagtekens bij de waarde van onbelemmerde groei. Het wetenschappelijk en technologisch optimisme neemt af en het wantrouwen tegenover wetenschappers en deskundigen neemt in sommige kringen toe. Op politiek niveau heeft dat geleid tot het heroriëntatie van (een deel van) onderzoeks- en innovatiefinanciering op ‘maatschappelijke uitdagingen’ en de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de VN. Deze heroriëntatie kan pogingen omvatten om complexe ‘socio-technische systemen’ te veranderen, zoals het hele elektriciteitsproductie- en -distributiesysteem, alsmede nieuw beleid voor ‘missies’ en andere grote, complexe innovatieprogramma’s.

Als gevolg van deze ontwikkelingen gaat de governance van onderzoek en innovatie een nieuw tijdperk in. Nieuwe soorten programma’s zijn vaak groot en langdurig en vereisen coördinatie tussen de verschillende overheden en de betrokkenheid van verschillende stakeholders. Veel van deze programma’s zijn een nieuw onderdeel van het onderzoeks- en innovatiebeleid.

De nieuwe programma’s leiden tot nieuwe behoeften, zoals:

Technopolis Group werkt al ruim 30 jaar in het hart van onderzoeks- en innovatiebeleid. Wij ondersteunen beleidsmakers en onderzoeks- en innovatieorganisaties door het uitvoeren van strategische studies, toekomstverkenningen en evaluaties en het geven van strategisch advies op het gebied van:

We hebben een bijzonder diepgaande kennis vanvele technologieën en markten, zoals: