Gezondheid is een belangrijke factor voor maatschappelijk welzijn en economische vooruitgang. Daarom is in de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 expliciet het doel opgenomen om een gezond leven voor iedereen en op alle leeftijden te garanderen. Om dit doel te bereiken, moeten beleidsmakers een meer doeltreffende en geïntegreerde aanpak hanteren die hen in staat stelt meer gepersonaliseerde, patiëntgerichte en betaalbare zorg te bevorderen.

Wij leveren solide bewijsmateriaal om beleidsmakers in de gehele beleidscyclus en actoren in het hele gezondheidsecosysteem te ondersteunen. We combineren nieuwe onderzoeksmethodologieën en diepgaande technische kennis over translationeel onderzoek, gezondheidsgegevens en -technologieën, beleid en praktijk. We helpen nieuwe initiatieven op te zetten, monitoren hun activiteiten en evalueren de daaruit voortvloeiende wetenschappelijke, economische en maatschappelijke effecten. We voeren ook vergelijkende analyses uit van systemen, beleid en strategieën voor gezondheidsonderzoek en -innovatie in verschillende landen en organisaties.

We analyseren de uitdagingen en behoeften van onderzoekssystemen en ondersteunen het ontwerp van fit-for-purpose onderzoeksprogramma’s. We voeren ook theory-based evaluaties uit van de gevolgen van sociaal-economisch onderzoek.

Technopolis Group heeft baanbrekende studies geleid naar gezond en ‘slim’ ouder worden:  hoe kunnen de EU-lidstaten hun onderzoeks- en innovatiebasis gebruiken, technologieën en sociale innovaties toepassen en transversale oplossingen bieden?

Onderzoeksfinanciers en internationale ontwikkelingsagentschappen pleiten steeds meer voor inclusiviteit en gelijkwaardige partnerschappen tussen onderzoekers uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden om op lange termijn te komen tot capaciteitsopbouw en voordelen voor beiden. We bieden evaluaties en technische ondersteuning, vooral voor productontwikkelingspartnerschappen en werken voor initiatieven op het terrein van  R&D voor armoedegerelateerde en verwaarloosde ziekten. We doen ook onderzoek naar innovaties in gezondheidssystemen in een omgeving met weinig middelen.

De farmaceutische sector evolueert van blockbuster geneesmiddelen naar meer gepersonaliseerde behandeling. De prijsstelling en vergoedingsmodellen zetten echter de betaalbaarheid van nieuwe en effectieve geneesmiddelen onder druk. Wij beoordelen de economische gevolgen en resultaten van de EU-wetgeving en de innovatieactiviteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar innovaties in de productie van geneesmiddelen in de EU-lidstaten en naar de gevolgen van de invoering van de Access to Medicine Index voor de farmaceutische bedrijven.

What's new?

All articles All news

Reports

All reports