Om nieuw effectief beleid te ontwikkelen en implementeren, moet je kunnen bouwen op voorgaande beleidservaringen en feedback van monitoringsystemen. Vaak heb je hierbij, in verschillende fasen en via complexe coördinatiestructuren ook diverse groepen stakeholders nodig. Daarbij kunnen wij u helpen. Wij ondersteunen beleidsmakers en onderzoeks- en innovatieorganisaties bij het implementeren en monitoren van hun beleid en strategie, wij faciliteren kennisontwikkeling en managen complexe projecten.

Wij bieden een breed spectrum van diensten aan voor grote en complexe nationale en Europese projecten:

Om deze grote en complexe projecten te kunnen opzetten en implementeren, bouwen wij op decennialange ervaring in alle fasen van de beleidscyclus. We kunnen putten uit bestaande expertise in alle EU-lidstaten en beschikken over diepgaande kennis van specifieke EU-beleidsprogramma’s. Wij zijn ook experts op het gebied van projectmanagement en stakeholder engagement. Wij gebruiken nauwkeurig afgestelde methoden om de betrokkenheid van stakeholders te bevorderen en om beleidsanalyse en monitoring te faciliteren. Wij hebben ook ervaring met het opzetten van digitale platformen voor kennisuitwisseling.

What's new?

All articles All news

Reports

All reports