230 werknemers

33 talen

36 PhDs

Klantgerichte oplossingen
Technopolis Group begon als gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau in beleidsevaluaties op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Evaluatie en WTI-beleid vormen nog steeds de kern van ons werk, maar wij hebben in de loop der jaren kennis en ervaring opgedaan over de hele beleidscyclus en op uiteenlopende thematische gebieden. Onze experts bieden ondersteuning bij beleidsvoorbereiding en strategieontwikkeling, bieden ondersteuning bij projectmanagement voor zelfs de meest complexe projecten en coördineren (internationale) netwerken. Wij evalueren beleid, alsmede de impact daarvan en communiceren dit op effectieve wijze naar experts en breder publiek. Wij zijn zeer ervaren met een breed assortiment kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en bieden onder meer foresight studies en geavanceerde data-analyse.
Wij nemen nooit genoegen met kant-en-klare oplossingen, maar werken nauw samen met onze klanten om tot een aanpak te komen die naadloos aansluit bij hun behoeften.

Onafhankelijke expertise
Wij willen dat ons werk het verschil maakt en helpen daarom beleidsmakers bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Wij ondersteunen besluitvormers die willen investeren in hoger onderwijs, onderzoek en innovatie, ondernemerschap en MKB/Industrie. Wij streven ernaar om voorlopers te blijven op de thema’s groene economie en gezondheid. Wij hebben veel expertise op terreinen als digitale transformatie, sleuteltechnologieën en intellectueel eigendom. Wij zijn ervan overtuigd dat juist in een geglobaliseerde wereld sterke lokale instituties en beleid essentieel zijn. Daarom hebben wij zowel experts op het vlak van internationale samenwerking als specialisten in regionale ontwikkeling en cohesiebeleid. Wij zijn trots op de manier waarop wij onafhankelijke, op feiten gebaseerde inzichten bieden en hechten grote waarde aan transparantie in alle aspecten van onze projecten.

Actief over de hele wereld, op elk niveau
In de afgelopen drie decennia is Technopolis Group van een kleine startup uitgegroeid tot een vooraanstaande internationale adviesorganisatie met kantoren in elf landen. Wij zijn niet alleen meer actief in Europa, maar hebben ook kantoren in Bogota, Colombia en Abidjan, Ivoorkust van waaruit we Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied en Afrika bestrijken. Wij hebben daarnaast ook succesvolle projecten uitgevoerd in het Midden Oosten en Azië.

Wij werken met publieke en semipublieke partners op verschillende beleidsniveaus: van internationale instituties, zoals de Europese Commissie, de OECD en multilaterale ontwikkelingsbanken, tot nationale, regionale en lokale autoriteiten. Naast overheden zijn o.m. universiteiten en onderzoeksinstituten, netwerkorganisaties zoals bedrijfskoepels, clusterorganisaties en incubators onze klanten.

Werknemers zijn aandeelhouders
Al onze aandelen zijn in handen van onze medewerkers, ook nu we steeds groter zijn gegroeid. Ongeveer 25% van onze medewerkers bezit aandelen Technopolis Group. Deze eigendomsstructuur is een goede basis voor het verder uitbreiden van onze dienstverlening aan klanten wereldwijd.