In veel industrieën zijn intellectuele eigendomsrechten (IE) en normen essentiële bouwstenen voor innovaties geworden. Het Europees Octrooibureau (EOB) en het Amerikaanse Octrooi- en Merkenbureau (USPTO) ontvangen steeds meer octrooi-indieningen. IE en normen worden steeds breder toegepast in allerlei sectoren.

Daarom heeft Technopolis een toegewijd IP- en normenteam (IPS-team) opgericht, dat meer dan 20 jaar expertise bundelt en het hele scala aan IP-instrumenten en -gebieden bestrijkt. Wij kunnen expertise bieden op het gebied van beleid ten aanzien van formele IP-bescherming, zoals octrooien, auteursrechten, modellen en handelsmerken, maar ook op het gebied van informele beschermingsmechanismen, zoals handelsgeheimen en defensieve publicaties.

Ons IPS-team opereert op het snijvlak van het innovatiebeleid en het IE- en normbeleid. Wij bieden onafhankelijke, evidence-based inzichten en advies om beleidsmakers te helpen bij het:

We kunnen ook inzicht geven in sectorspecifieke IE-kwesties, zoals in de life sciences, groene technologie of ICT. We kunnen bouwen op een netwerk van contacten bij toonaangevende juridische instellingen om onze activiteiten te ondersteunen wanneer dat nodig is.

We ondersteunen klanten in hoogontwikkelde landen en in ontwikkelingslanden, waar we helpen bij het analyseren van IE-kwesties, het opstellen van IE-strategieën en het ondersteunen van capaciteitsopbouw. We werken voor internationale organisaties zoals de World Intellectual Property Organization (WIPO), de Europese Commissie, het Europees Parlement, het EOB of de multilaterale ontwikkelingsbanken, maar ook voor een aantal nationale IE-bureaus en financieringsagentschappen of ministeries die zich bezighouden met IE- of normkwesties, standaardontwikkelingsorganisaties zoals CEN of DIN, en individuele onderzoeksorganisaties en hun TTO’s.

What's new?

All articles All news

Reports

All reports