Utvärdering av NordForsk

Publiceringsdatum: 19 september 2022 | Språk: EN

På uppdrag avNordiska ministerrådet har Danmarks Teknologiska Institut och Faugert & Co Utvärdering AB (Technopolis Group Sweden) genomfört en utvärdering av NordForsk.  Fokus för utvärderingen var att förstå NordForsks organisatoriska prestanda och systempåverkan i relation till nya utmaningar i den nordiska forsknings- och politiska miljön samt nya element i NordForsks styrning och verksamhet.  Utvärderingen omfattade också en bedömning av vilka effekter dessa förändringar har på NordForsk, samt vilken inverkan NordForsk har på det nordiska forsknings- och innovationssystemet och samhället i stort.

Syftet med utvärderingen är att ge information och ny kunskap som tjänar till att upprätthålla och förbättra nivån på det nordiska forskningssamarbetet och därmed är ett betydande bidrag för att generera det strategiska mandatet för NordForsk från 2023 och framåt. Utvärderingens huvudsakliga slutsats är att NordForsks organisatoriska resultat har varit utmärkta sedan 2018 och att NordForsk har utvecklats till att vara en relevant och användbar plattform för att initiera nordiskt forskningssamarbete.