Technopolis Group har avslutat en studie för Danmarks forsknings- och utbildningsministeriet om tillgodoräknande av högskolepoäng för utbytesstudenter inom Erasmus+ 2014–2016.

I analysen ingår fem länder; Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Polen och den bygger på en kvantitativ analys av deltagarrapport-data (för nästan 60 000 studentutbyten), några kvalitativa intervjuer samt annan information som finns tillgänglig hos nationella myndigheter. Ett antal fallstudier genomfördes också inom ramen för uppdraget.

Viktiga resultat av studien är att det fortsatt finns svårigheter med att tillgodoräkna högskolepoäng för utbytesstudier inom Erasmus+. Detta trots att lärosätena (tillsammans med berörda studenter) aktivt arbetar med att försöka reda ut problem som uppstår kopplat till tillgodoräknandet av utbytesstudierna.

Den genomsnittliga nivån för förväntat fullt tillgodoräknande i de fem studerade länderna är 79%. Vilket är i paritet med EU28 genomsnittet, som 2016 var 80%.

I alla fem länder förefaller det största hindret mot fullt tillgodoräknande bero på avvikelser mellan förväntat och faktiskt kursinnehåll. Vid ett flertal tillfällen rapporterades det att studenterna befann sig i en situation där deras valda kurser inte längre var tillgängliga vid ankomsten till den mottagande institutionen. Även att enskilda lärosäten, fakulteter, och ibland också enskilda lärare, kan ha olika åsikter om hur flexibel/strikt läroplanen utomlands behöver vara försvårade tillgodoräknandet.

Vill du läsa studien i sin helhet? Ladda ned rapporten (på engelska) via Danmarks forsknings- och utbildningsministeriet hemsida.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter