Rörlighet mellan den akademiska världen och andra sektorer är en viktig aspekt för positiv samhällsförändring och utveckling. Samarbeten bygger broar och ger nya perspektiv och insikter. Det stärker förtroendet mellan organisationer och skapar en gemensam förståelse för olika tematiska områden och samhällsutmaningar. Rörlighet mellan olika sektorer kan utmana rådande tankesätt och främja nya förhållningssätt och arbetsmetoder. Det finns många möjligheter men även en hel del utmaningar. Göran Melin, vd Faugert & Co Utvärdering presenterar rapporten Analysis of intersectoral Mobility, och Erik Hagersten, Professor in Computer Architecture, Uppsala universitet, delar med sig av egna erfarenheter av förflytta sig mellan den akademi och industri.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter