Utvärdering

Technopolis Group utvärderar projekt- eller programsatsningar, centrumbildningar, forskningsorganisationer samt nationella forsknings- och innovationssystem.

Vi genomför utvärderingar ex-ante och ex-post, halvtidsutvärderingar, sakkunniggranskningar samt effektutvärderingar på både lång och kort sikt. Vår breda kunskap om och erfarenhet av internationella förhållanden ger oss goda förutsättningar att genomföra utvärderingar på alla nivåer i innovationssystemet.

Technopolis Group behärskar de mest avancerade kvalitativt och kvantitativt inriktade metoderna. Dessutom utvecklar vi ständigt våra metoder och analysverktyg.

Vi bidrar till utformning av indikatorer och system för omvärldsbevakning. Vi delar med oss av våra expertkunskaper genom att utbilda beslutsfattare och praktiker i utvärderingens konst och hur utvärderingsresultat kopplas till organisering och policyutveckling.

A Good Council? Evaluation of the Research Council of Norway

The evaluation of the Research Council of Norway (RCN) provided an assessment in relation to the overarching goals that were established for the Council’s activities as both a Research Council and an Innovation Agency. It covered the Research Council’s roles in the research system in the light of recent developments, including an increase in independence for research institutions accompanied with more clearly defined strategic responsibilities, and the internationalisation of research.

Visa rapport

A Meta Evaluation of the Swedish Energy Agency

Technopolis Group’s meta evaluation reviewed all programme evaluations performed by the Swedish Energy Agency since 2000. It identified key learnings which were used to inform the design of a future system for project quality assessment, monitoring, evaluation and impact assessment (ex post). The overall conclusion reached through the meta evaluation is that the evaluations commissioned…

Visa rapport

Evaluation of Tekes

Tekes was founded in 1983 and is the central Finnish agency responsible for the formulation and implementation of technology and innovation policy. According to the Tekes Act the objective of Tekes is to promote the development of industry and services by means of technology and innovations. Its activities must renew industries, increase value added, improve…

Visa rapport

Evaluation of Walloon Competitiveness Clusters

The Walloon Institute for Evaluation, Prospective and Statistics, (IWEPS), asked Technopolis to evaluate the results of the Walloon policy for competitiveness clusters which were first implemented in 2005 in this Belgian region. The Walloon competitiveness clusters policy aims to increase the competitiveness of the regional economy through research, innovation and the networking of actors. It…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori