Chiel Scholten

Senior Consultant

Offices: Netherlands
Email: chiel.scholten@technopolis-group.com

Chiel Scholten MSc is Principal Consultant bij het Amsterdamse kantoor van Technopolis Group en als people manager lid van het Amsterdamse Mangement Team. Hij houdt zich bezig met strategie- en beleidsprojecten op het domein van wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Daarbij richt hij zich vooral op de maatschappelijke impact van technologie en op technologische innovaties. Dankzij zijn multidisciplinaire achtergrond, heeft Chiel sterke analytische en adviesvaardigheden. Hij heeft veel ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, evenals projectmanagement.

Bij Technopolis Group werkt Chiel aan projecten voor publieke en semipublieke klanten in Nederland en daarbuiten (waaronder voor de Europese Commissie). Hij heeft diverse projecten geleid, variërend van evaluaties en studies tot analyses en strategische ondersteuning. Daarnaast is hij twee jaar hij parttime gedetacheerd geweest bij COVRA om te ondersteunen bij het opzetten van een langjarig onderzoeksprogramma naar de geologische eindberging van radioactief afval.

Chiel is vooral geïnteresseerd in het ondersteunen van beleidsmakers en organisaties met een publieke doelstelling bij hun beleidsvoorbereiding en strategievorming. Hij leidde en was betrokken bij diverse verkennende studies over nieuwe technologieën (vooral sleuteltechnologieën, digitale technologieën en nucleaire technologie), waaronder toekomstverkenningen, analyses en strategische ondersteuning van organisaties op het gebied van wetenschap en innovatie. Daarnaast heeft hij ook diverse projecten verderop in de beleidscyclus uitgevoerd. Zo heeft hij (WTI-)beleid en programma’s gemonitord en geëvalueerd en was hij betrokken bij diverse instituutsevaluaties in Nederland en België.
Voorheen werkte Chiel als beleidsadviseur EU en Valorisatie bij de Universiteit Twente. In die hoedanigheid werkte hij ook een dag per week bij het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie. Chiel was betrokken bij diverse strategische en beleidsdossiers waarbij wetenschap, technologie en innovatie doorgaans in een maatschappelijke context stonden (bijv. regionale samenwerking). Daarover adviseerde hij het College van Bestuur en de (zakelijk) directeuren van de onderzoeksinstituten. Daarnaast adviseerde hij wetenschappers over de strategische acquisitie van EU-subsidies.

Chiel is opgeleid als ingenieur met een specialisatie in materiaalkunde en nanotechnologie. Hij heeft een bachelor en master in de Technische Natuurkunde van de Universiteit Twente. Naast zijn major, heeft hij diverse vakken gevolgd van de master Wetenschapscommunicatie. Hij combineerde zijn technische studie met de mastervariant Science, Business and Policy aan de Universiteit Groningen, wat zich richtte op wetenschapsadvisering. Vanwege zijn technische achtergrond is Chiel erg geïnteresseerd in nieuwe technologieën.

Chiel Scholten's article(s)

Chiel Scholten's report(s)