Slimme specialisatiestrategie (RIS3) Oost-Nederland 2021-2027

Publication date: 1 maart 2020 | Report language: NL

Onze provincies gaan voor sterke en innovatieve ondernemers en een krachtig MKB. Dan is het belangrijk om te weten waar je goed in bent, waar je kansen liggen. De Regionale Innovatie Strategie die u nu in handen heeft, beschrijft waar de innovatieve kracht van onze regionale economie ligt, en geeft een duidelijke koers voor de periode tot en met 2027. 

Wij willen in Oost-Nederland toe naar een slimme en schone economie. We bouwen voort op de basis die in de afgelopen RIS-periode is gelegd. Vanuit de toen bepaalde kracht van de Oost-Nederlandse innovatie (Agro&Food, Health, HighTech Systems and Materials, Energie- en Milieutechnologie), leggen we de komende jaren de koppeling met de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd zoals energietransitie en circulaire economie. Dat leidt tot boeiende crossovers die de kern vormen van de nieuwe innovatiestrategie. 

De grote transities vragen ons aller aandacht, maar zijn ook een economische kans waarop we kunnen inspelen om onze concurrentiepositie als Oost-Nederland te versterken. Dát wordt de uitdaging van de komende jaren. Dat doen we door slim samen te werken, en door optimaal aan te sluiten bij Europees- en Rijksbeleid. Deze RIS3 biedt daarvoor de handvatten. 

De RIS3 is ontwikkeld in het kader van de nieuwe EFRO-periode 2021-2027 en vormt een belangrijke basis voor het nieuwe Operationele Programma EFRO, onze economische beleidsprogramma’s en de actualisering van ons programma Kracht van Oost. De strategie is tot stand gekomen na een brede consultatie van vele stakeholders: bedrijven, kennisinstituten, overheden, etc. Omdat wij het belangrijk vinden dat de RIS3 een levend document blijft zullen wij met onze stakeholders regelmatig deze strategie actualiseren. 

We hebben er alle vertrouwen in dat we met dit document en het nieuwe EFRO-programma vanaf 2021 de economie in Oost Nederland een sterke stimulans kunnen geven.