Gerwin Evers

Senior Consultant

Offices: Netherlands
Email: gerwin.evers@technopolis-group.com

Dr. Gerwin Evers is als senior consultant van het Amsterdamse kantoor van Technopolis Group gespecialiseerd in evaluaties en studies op het snijvlak van wetenschaps- en innovatiebeleid. In deze context heeft hij een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve methoden ontwikkeld en toegepast, bestaande uit zowel traditionele methodologieën – waaronder casestudies, enquêtes en econometrie – als big data-verzameling en analysemethoden zoals bibliometrie, netwerkanalyses, webscraping en natural language processing.

De afgelopen jaren heeft Gerwin in verschillende rollen gewerkt aan een breed scala aan projecten op zowel nationaal als internationaal niveau. Op internationaal niveau heeft Gerwin voornamelijk op Europees niveau en in de opkomende markten gewerkt. Op Europees niveau evalueerde hij de impact van de Horizon-gefinancierde COST-association en was hij voor DG RTD betrokken bij verschillende strategische studies over onderzoeksloopbanen en de herconceptualisering van de Europese Onderzoeksruimte. In de context van de opkomende landen ontwikkelde en verzamelde Gerwin voor de UN Technology Bank wetenschaps-, technologie- en innovatie-indicatoren met behulp van open databronnen en gebruikte bibliometrie en sociale netwerkanalyse om de ontwikkeling van lokale onderzoekscapaciteit in kaart te brengen voor zowel de Wereldbank als het AfricaLics-netwerk.

Op nationaal niveau heeft Gerwin voornamelijk gewerkt voor klanten in Nederland, Vlaanderen en Finland. Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap evalueerde hij de uitbreiding van het promotierecht en deed hij onderzoek naar de impact van zwangerschap op academische carrières. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met betrekking tot financieringsinstrumenten op basis van zijn werk voor de evaluatie van de Academy of Finland en evaluaties van specifieke instrumenten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast was hij betrokken bij de (ex ante) impact assessment van verschillende onderzoeksinstituten en infrastructuren waaronder de Nederlandse TO2-instituten, Flanders BioImaging, AnaEE Flanders en de Einstein Telescope. Gerwin heeft ook een sterke kennis van de groene economie die zichtbaar wordt in de klimaatassesments van EFRO-operationele programma’s uitgevoerd in opdracht van DG Clima, de mapping van de onderzoeksactiviteit in de Vlaamse bio-economie voor Departement EWI en de evaluatie van pilotregeling in het groene domein in opdracht van Regieorgaan SIA.

Voordat hij bij Technopolis Group kwam, deed Gerwin als Marie Curie PhD Fellow aan de Aalborg University onderzoek naar hoe universiteiten, door hun onderwijsactiviteiten en onderzoekssamenwerkingen (en de interactie tussen deze twee kanalen), regionale industriële ontwikkeling kunnen bevorderen. Voor zijn promotie werkte Gerwin als junior onderzoeker aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht aan het innovatiesysteem rond zeldzame ziekten. Gerwin heeft zowel een bachelor in Science and Innovation Management als een master in Innovation Sciences van de Universiteit Utrecht. Gerwin’s moedertaal is Nederlands en is vloeiend in Engels, Python en R.

Gerwin Evers's article(s)

Gerwin Evers's report(s)