Gerwin Evers

Consultant

Kantoren: Nederland
E-mail: gerwin.evers@technopolis-group.com

Dr. Gerwin Evers werkt als consultant voor het Amsterdamse kantoor van de Technopolis Group. Zijn werk is gericht op wetenschaps- en innovatiebeleid waarbinnen hij een specifieke interesse heeft in de rol van universiteiten. Gerwin neemt een systemisch perspectief en heeft ruime ervaring met het in kaart brengen van systeemdynamiek door de implementatie van een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve methoden die bestaan uit zowel traditionele methodologieën—zoals scientometrie, econometrie en casestudies—als open en big data methoden zoals netwerkanalyse, webscraping, natural language processing en machine learning.

Momenteel werkt Gerwin voor DG RTD aan het project Knowledge Ecosystems in the new European Research Area, waarin hij bijdraagt aan de ontwikkeling van het ERA-hub concept. Gerwin is ook betrokken bij een project voor de UN Technology Bank waarin hij zich bezig houdt met het ontwikkelen en vastleggen van wetenschaps-, technologie- en innovatie-indicatoren. Recent afgeronde projecten zijn onder andere een bibliometrische en sociale netwerkanalysestudie voor de impactevaluatie van het Oncode-netwerk en de outputanalyse die is uitgevoerd voor de evaluatie van het COST-netwerk.

Voordat gerwin bij Technopolis Group kwam, was hij als promotieonderzoeker voor Aalborg University onderdeel van het door de EU gefinancierde Marie-Curie Innovative Training Network dat de rol van universiteiten in regionale ontwikkeling en innovatie (RUNIN) bestudeerde. Gerwins onderzoek tijdens en na zijn promotie richtte zich op het verklaren van hoe universiteiten, door middel van hun onderwijsactiviteiten en onderzoekssamenwerkingen (en de interactie tussen deze twee kanalen), industriële ontwikkeling in hun omgeving kunnen bevorderen. Voorafgaand aan zijn promotieonderzoek werkte Gerwin als junior onderzoeker voor het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht aan een project over het innovatiesysteem rond zeldzame ziekten. Gerwin heeft zowel een bachelor science and innovation management als een master innovation sciences van de Universiteit Utrecht.

Gerwin spreekt vloeiend Nederlands en Engels en heeft basiskennis van de Deens en Duits.

Gerwin Everss rapporten