Geert van der Veen

Managing Partner

Offices: Netherlands
Email: geert.vanderveen@technopolis-group.com

Geert van der Veen is managing partner van Technopolis B.V. en lid van de Company Board van de Technopolis Group. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring op het terrein van wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid, op de grens van publiek en privaat. Hierbij is hij actief geweest bij de overheid, als onderzoeker, als manager van een onderzoeksinstituut en als consultant. Hij werkt op regionaal, nationaal en supranationaal niveau, in binnen- en buitenland.

Recente grote projecten die Geert leidde zijn onder meer de evaluatie van zes TO2 instituten in Nederland als secretaris van de evaluatiecommissie Schaaf (2021), het opstellen van een wetenschaps- en innovatiebeleid in Myanmar (voor UNESCAP, 2020), de evaluatie van de 3 nationale Luxemburgse onderzoeksinstituten (2019) en de ondersteuning van de totstandkoming van de strategie voor NWO (2018). 

Geert begon zijn carrière als onderzoeker bij TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) Milieutechnologie. Daarna werkte Geert voor Senter (het Nederlandse Agentschap voor technologiestimulering, tegenwoordig onderdeel van RVO Nederland) waar hij achtereenvolgens de functies van projectadviseur en plaatsvervangend afdelingshoofd Milieutechnologie vervulde. In deze functies was hij verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen en voor het opzetten en uitvoeren van (stimulering) programma’s van de overheid. Vanuit Senter was Geert betrokken bij de opzet van het Economie, Ecologie en Technologie (E.E.T.) programma, een joint venture van de agentschappen Senter en Novem (ongeveer 15 mensen) waarvan hij directeur werd. Na 5 jaar E.E.T. vertrok Geert naar onderzoeksinstituut ATO (AgroTechnologisch Onderzoeksinstituut, tegenwoordig ‘Food&Biobased Research’) van Wageningen Universiteit en Research Centrum. Hier was hij directeur van de divisie Hernieuwbare Grondstoffen (ca. 100 medewerkers, omzet ca. €9 mln/jaar) en lid van het managementteam van het instituut.

Geert van der Veen's article(s)

Geert van der Veen's report(s)