Stijn Zegel

Principal Consultant

Kantoren: Nederland
E-mail: stijn.zegel@technopolis-group.com

Stijn Zegel MSc werkt als principal consultant bij Technopolis Group in Amsterdam. Zijn werk richt zich met name op de onderwerpen ondernemerschap, innovatie, onderzoek en de kenniseconomie in relatie tot beleid. Hij werkt veel aan complexe evaluaties, strategische studies, (grootschalige) implementatieprojecten en andere studies. Methodes die hij vaak toepast zijn interviews, enquêtes, workshops, casestudies, (big) data/statistische analyses, data-management, (internationaal) benchmark-onderzoek en datavisualisatie. Stijn werkt actief aan projecten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Naast zijn rol als principal consultant neemt Stijn deel in het Management Team van Technopolis Group Amsterdam en acteert als leidinggevende van een derde van het team.

Op Europees niveau werkte Stijn aan grote complexe evaluaties voor de Europese Commissie, zoals het COSME programma, het SME Instrument en het Enterprise Europe Network. Binnen deze evaluaties nam Stijn de leiding voor de strategische doelstelling ‘Access to Markets’ en stuurde de dataverzameling en analyse aan omtrent een groot aantal nationale/regionale agentschappen en het mkb in Europa en daarbuiten. Ook had Stijn de leiding in een project voor ontwikkeling van een ‘Online Learning Platform’ voor het mkb over culturele internationale verschillen namens EASME.

Op nationaal niveau had hij vanuit Technopolis de leiding bij de analyse van knelpunten voor het gebruik van de MIT-kennisvoucher, de evaluatie van het Innovatiekrediet en het evaluerend advies voor Techniekpact in Nederland. Verder was hij sterk betrokken bij de evaluaties van de cofinanciering van het EFRO programma, Intellectuele Eigendomsbeleid en het Groeiversneller programma voor het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast heeft hij gewerkt aan een studie over de barrières voor groei van academische startups in Nederland voor het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Buiten Nederland leidt hij de impact analyse van World-class Ecosystems in Finland.

Ook op regionaal niveau is Stijn actief, denk daarbij aan opdrachten zoals: de evaluatie van het Economisch programma van Noord-Brabant, het ontwikkelen van de Regional Innovatie Strategie voor Oost-Nederland of het opstellen van een indicatoren- en evaluatieraamwerk voor de Kennis-As van Limburg. Daarnaast is Stijn momenteel raamwerkhouder bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen in Vlaanderen. Vanuit het raamwerk is recent een evaluatieplan voor analyse van impact van steun aan Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I) opgesteld en heeft Stijn meegewerkt aan de evaluatie van het clusterbeleid in Vlaanderen.

Voordat Stijn bij Technopolis Group begon studeerde hij Technische Innovatiewetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), een opleiding waarin technische vernieuwingen in zowel de private als publieke sector vanuit het beleidskader worden bestudeerd. Tijdens zijn master in Nederland en buitenlands semester in Göteborg te Zweden (2010) heeft Stijn zich meer gericht op de kenniseconomie en ondernemerschap.

Stijn spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Stijn Zegels artikels

Stijn Zegels rapporten