Stijn Zegel

Principal Consultant

Offices: Netherlands
Email: stijn.zegel@technopolis-group.com

Stijn Zegel werkt als principal consultant bij Technopolis Group in Amsterdam. Zijn werk richt zich met name op de onderwerpen ondernemerschap, innovatie, internationalisering en de kenniseconomie in relatie tot beleid. Hij werkt veel aan complexe evaluaties, strategische studies, (grootschalige) implementatieprojecten en andere studies. Methodes die hij vaak toepast zijn o.a. interviews, enquêtes, workshops, casestudies, (big) data/statische analyses, data-management, (internationaal) benchmark-onderzoek en datavisualisatie. Stijn werkt actief aan projecten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Naast zijn rol als principal consultant neemt Stijn deel in het Management Team van Technopolis Group Amsterdam en acteert als de leidinggevende van een derde van het team.

Op Europees niveau werkte Stijn aan grote complexe evaluaties voor de Europese Commissie, zoals het COSME programma en het Enterprise Europe Network. Binnen deze evaluaties nam Stijn de leiding voor de strategische doelstelling ‘Access to markets’ en stuurde de dataverzameling en analyse aan omtrent een groot aantal nationale/regionale agentschappen en het mkb in Europa en daarbuiten. Stijn was verder plaatsvervangend projectleider bij het opzetten van het Africa-Europe Innovation Partnership, waarin o.a. matchmaking tussen incubators en accelerators plaatsvond. Ook nam Stijn de leiding in een project voor ontwikkeling van een ‘Online Learning Platform’ voor het mkb over culturele internationale verschillen namens EASME.
Op nationaal niveau nam hij vanuit Technopolis de leiding bij de verschillende evaluaties en studies voor het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zoals het Innovatiekrediet, Mkb Innovatie Stimulatie Regio en Topsectoren (MIT), Techniekpact, EFRO-programma, Intellectuele Eigendomsbeleid en TTW Perspectief. Verder werkte Stijn als kwartiermaker aan de vormgeving en implementatie van een Groeifondsaanvraag, de LLO-Katalysator. Buiten Nederland gaf Stijn leiding aan de impactanalyse en evaluatie van World-class Ecosystems in Finland, stuurde hij de impactstudies aan van Brexit en coronasteunmaatregelen op bedrijven in Vlaanderen.

Voordat Stijn bij Technopolis Group begon studeerde hij Technische Innovatiewetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), een opleiding waarin technische vernieuwingen in zowel de private als publieke sector vanuit het beleidskader worden bestudeerd. Tijdens zijn master in Nederland en buitenlands semester in Göteborg te Zweden (2010) heeft Stijn zich meer gericht op de kenniseconomie en ondernemerschap.

Stijn spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Stijn Zegel's article(s)

Stijn Zegel's report(s)