Evaluation Midterm Review of PSD

Publication date: 21 april 2020 | Report language: EN

Deze MTR onderzocht de implementatie en effectiviteit van PSD Apps. Het keek ook naar de samenwerking tussen PSD coaches en Nederlandse ambassades in 68 PSD Apps landen. De MTR evalueerde de resultaten van de projecten op zowel output als outcome niveau. De doelstelling van de evaluatie was drieledig: 1. Het verkrijgen van inzicht in de resultaten van het PSD Apps programma (2014-2017) en de bijdrage van het programma aan gerelateerde beleidsdoelstellingen; 2. Het formuleren van aanbevelingen voor het ontwerp van een PSD Apps programma 2.0; 3. Het leveren van input voor de IOB beleidsevaluatie Aid, Trade and Investment gepland voor 2020.