Matthias Ploeg

Managing Partner

Kantoren: Nederland
E-mail: matthias.ploeg@technopolis-group.com

Dr Matthias Ploeg is managing partner bij Technopolis Group en directeur van Technopolis Amsterdam, en daarnaast associate researcher bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen zijn werk focust Matthias zich op strategische ondersteuning, beleidsevaluaties en studies in het domein van wetenschap, technologie en innovatiebeleid. Hij heeft ruime ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, projectmanagement en advisering, werkende voor klanten zoals EWI, VLAIO, EZK, BZ, RVO, Europese Commissie, Enterprise Ireland, WereldBank, Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het ILO. 

In zijn werk bij Technopolis heeft Matthias gewerkt in projecten met een grote variëteit projecten op het gebied van wetenschap & innovatie, zowel vanuit een publiek als privaat perspectief. Zo was hij economisch en financieel evaluator van STW voor EZK en NWO (2017) en de MKB in de Topsectoren regeling in de Top Sectoren (MIT, 2017). Ook evalueerde hij onderzoeksinstituten (bijv. ECOOM en VITO (Vlaanderen), Food & Dairy Institute en All-Ireland Oncology Research Institute (Ireland), en onderzoeksprogramma’s zoals het Zesde en Zevende Kader Programma op het gebied van energieonderzoek (DG RTD/DG ENER). Recentlijk was hij adviseur over monitoring & effectmeting voor DGBEB/RVO, en op dit moment leidt hij een vergelijkbare werkgroep op Europees niveau voor het Structural Benchmarking Network van TAFTIE.

Matthias heeft veel ervaring met internationalisering van wetenschap en innovatie. Hij is nu projectleider van het Africa-Europe Innovation Partnership en nauw betrokken bij het EU-Africa Research Alliance, flagship programma’s van de EU (DG RTD) voor internationalisering van STI. Hij heeft ook ervaring rondom de samenwerking met China, India en Midden-Oosten. Ook is hij nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe strategie rondom early career researcher carrierepaden voor de onderhandelingen van de nieuwe ERA (DG RTD). Naast inhoudelijke ervaring heeft Matthias uitgebreide (project)managementervaring, met ruime ervaring in het leiden van internationale, complexe en grote projecten (>2m). Ook is hij vaak actief als projectdirecteur en kwaliteitsbewaker van studies en evaluaties.

Matthias behaalde een MSc Economics (distinction) aan het Trinity College Dublin, Ierland,  en een BA Social Sciences (summa cum laude)  aan de Universiteit Utrecht. Recent ronde hij zijn promotieonderzoek af over innovatiegedrag van het MKB aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij focust op de behavioural theory of the firm. Op dit moment heeft hij een positie als associate researcher van het Institute for Management Research, waar hij samen met Prof Dr Joris Knoben een nieuw onderzoekproject rondom ‘challenge-driven innovation’ coördineert en twee promovendi begeleidt. Matthias spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en heeft een goede beheersing van het Frans. 

Matthias Ploegs artikels

Matthias Ploegs rapporten