Maarten Koopmans

Consultant

Kantoren: NederlandColombia
E-mail: maarten.koopmans@technopolis-group.com

Maarten Koopmans, MA, is consultant bij Technopolis Group in Amsterdam. Hij focust zijn werkzaamheden op emerging markets, met name binnen de thematische gebieden: hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, sexuele en reproductieve gezondheid en rechten en intellectual property and standards (IPS). Naast inhoudelijke ervaring heeft hij uitgebreide ervaring met zowel kwalitatieve onderzoeksmethoden (interviews en deskstudies) als kwantitatieve onderzoeksmethoden (surveys).  

Bij Technopolis werkt Maarten met name aan beleids- en programmaevaluaties. Hij evalueerde onder meer het Nederlandse intellectuele eigendomsbeleid en voerde een studie naar de stakeholder participatie in normalisatieprocessen in Nederland (Ministerie van EZK) uit. Ook richt hij zich op projecten die het MKB en internationalisering van het MKB ondersteunen. Hij evalueerde het Sportinnovator programma (ZonMw) dat innovaties en samenwerking tussen het MKB en kennisinstellingen in de sportsector stimuleert. Hij ondersteunt ook bij het opzetten van het Africa-Europe Innovation Partnership (EC DG RTD), ter versterking van de samenwerking tussen Europese en Afrikaanse incubatoren en acceleratoren. Recent is hij van start gegaan met de evaluatie van het onderzoeksprogramma voor SRGR van NWO-WOTRO (NWO) en ondersteunt hij bij de periodieke externe evaluatie van NWO (Ministerie van OCW). 

Voordat Maarten bij Technopolis aan de slag ging, heeft hij gewerkt op het gebied van handel en economische ontwikkeling. Hij deed traineeships bij de economische afdeling van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie, de business development unit van de Union for the Mediterranean en de inter-institutionele relaties afdeling van DG NEAR, de Europese Commissie. Maarten is afgestudeerd in Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. 

Maarten behaalde zijn Bachelor- en Masterdiploma in Europese aan de Universiteit van Amsterdam. Hij spreekt vloeiend Nederlands en Engels en beschikt over professionele werkvaardigheid in het Frans. 

Maarten Koopmanss artikels

Maarten Koopmanss rapporten