We zijn trots om onze bijdrage aan het ‘Actieplan vermindering dierproeven’ te delen! Sinds 2021 mochten wij Dierenwelzijn Vlaanderen ondersteunen in het organiseren en faciliteren van rondetafels om tot dit actieplan te komen.

Tijdens meerdere diepgaande rondetafelgesprekken met onderzoekers hebben we informatie opgehaald en inzichten opgedaan over de kansen die er in Vlaanderen zijn voor vermindering van proefdiergebruik. Deze inzichten dienden vervolgens als inspiratie voor de daaropvolgende rondetafelgesprekken met diverse organisaties die een sleutel in handen hebben om het aantal dierproeven in Vlaanderen te verminderen.

Deze ronde tafels hebben geleid tot 33 nieuwe en diverse acties van de betrokken organisaties die zijn gebundeld in het ‘Actieplan vermindering dierproeven’.

We willen iedereen die heeft bijgedragen aan dit project ontzettend bedanken voor de goede gesprekken en ambitieuze aangedragen acties. We zijn enthousiast om de voortgang van de acties de komende tijd nog te blijven ondersteunen en monitoren.

Het actieplan is te lezen via deze link.

What's new?

All articles All news