Evaluatie Intellectueel Eigendombeleid

Publication date: 12 mei 2020 | Report language: NL

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Technopolis gevraagd een evaluatie uit te voeren van het Intellectueel Eigendombeleid van 2012-2017. Deze evaluatie heeft zich gericht op IE-rechten die het meest van belang zijn voor innovatief ondernemerschap. Niet alleen de bescherming van intellectueel eigendom is relevant, maar vooral ook de benutting ter bevordering van innovatie en R&D. De analyse heeft betrekking op het octrooirecht, kwekersrecht, merken- & modellenrecht, auteursrecht & databankenrecht en bedrijfsgeheimen. De evaluatie heeft gebruik gemaakt van een uitgebreide literatuur- en jurisprudentiestudie, interviews, een internationale vergelijking, octrooistatistieken, een enquête en een focusgroep.