Andreas Ligtvoet

Principal Consultant

Kantoren: Nederland
E-mail: andreas.ligtvoet@technopolis-group.com

Dr. Andreas Ligtvoet houdt zich als principal consultant met name bezig met duurzame energie, (blauwe) bioeconomie en high-tech innovaties. In de afgelopen jaren heeft hij voor de Europese Commissie gewerkt aan een Blue Bioeconomy Forum, een strategische roadmap voor batterij-technologie en verscheidene projecten op het gebied van medische radioisotopen. Voor het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken heeft hij onder andere een evaluatie uitgevoerd van het intellectuele eigendomsbeleid en voor de Topsector Energie onderzoek naar energietransities in verschillende Europese landen en een studie naar de werkgelegenheidseffecten van de (Nederlandse) energietransitie. 

Hij was ruim zeven jaar als onderzoeker en adviseur werkzaam bij de afdelingen Energie & Industrie en Waarden, Technologie, en Innovatie aan de Technische Universiteit Delft. Hier heeft hij naast zijn promotieonderzoek naar samenwerking in energienetwerken ook onderzoek verricht naar maatschappelijk verantwoord innoveren en de toekomst van het Nederlandse energiesysteem (“the next 50 years of gas”). Als adviseur heeft hij onder andere Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam geholpen met het beoordelen van hun assetmanagementstrategie. Eén van de belangrijke onderdelen van assetmanagement is het voorspellen van de vervangingsbehoefte en de daarbij benodigde menselijke capaciteit en vaardigheden.

Vóór zijn academische carrière was Andreas senior beleidsadviseur bij RAND Europe. Hij heeft meegewerkt aan een breed scala van adviesopdrachten (wetenschap, technologie, innovatie, onderwijs en gezondheidszorg) voor Nederlandse en Europese overheden. Ook heeft hij zich bekwaamd in het uitvoeren van toekomststudies, door middel van scenariostudies, Delphi analyses, en seminar games.

Andreas Ligtvoet s artikels

Andreas Ligtvoet s rapporten