Toekomstige competentienoden van bedrijven

Publication date: 9 september 2020 | Report language: NL

De opkomst van nieuwe technologieën (inclusief digitalisering) en organisatorische innovaties zorgen voor een verschuiving van banen en taken. Technologie vervangt routineactiviteiten en daarvoor in de plaats ontstaan nieuwe (en veranderde) functies. De zogenoemde ‘servitisation’ van producten (product/dienstcombinaties), de robotisering van handelingen en de opkomst van platformeconomieën zijn voorbeelden van ontwikkelingen die leiden tot verandering in de organisatie van werk en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarnaast werken ook maatschappelijke veranderingen in toenemende mate door op de werkvloer: Vergrijzing en (economische) migratie brengen veranderingen van de samenstelling van de beroepsbevolking met zich mee. Los van het bovenstaande veranderen bedrijven simpelweg ook vanuit strategische bedrijfskeuzes zoals het stoppen of uitbreiden van diensten of processen, of omdat ze een stap maken op de internationale markt.

Om goed in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige veranderingen waar bedrijven mee te maken krijgen, is het van belang om goed in kaart te hebben welke competenties benodigd zijn in ondernemingen. Competentieprognoses kunnen bedrijven helpen om werknemers tijdig en op de juiste manier bij of om te scholen en om innovatie(s) in de werkorganisatie toe te passen.

Tegen deze achtergrond heeft Technopolis Group in opdracht van het Vlaamse Departement Werk & Sociale Economie (WSE) verkennend onderzoek gedaan. De uitkomst is een advies over het in kaart brengen van toekomstige competentienoden op bedrijfsniveau, dat moet leiden tot concrete actieplannen in die bedrijven.